Covid-19

 

Sundhedsstyrelsens restriktioner ændres løbende, men i klinikken vil der fortsat være sprit ved indgangen samt i behandlerrummet, som I opfordres til at bruge og jeg vil fortsat bære mundbind og/eller visir.

Ligeledes vil der fortsat være et tidsmæssigt afstand mellem kunderne til udluftning og afspritning m.m. inden du møder fysisk op til din behandling, idet alle kunder endnu ikke er færdig vaccineret.

Det skal være trygt for alle at komme i klinikken.

Sundhedsstyrelsens opdaterede lempelser af restriktioner d. 10.05.21:

Fra d. 14. juni `21 vil det ikke længere været et krav, at bære mundbind og/eller visir når du kommer til behandling. Ligeledes er PCR-test fra 1. juli `21  nu gældende i 96 timer og lyn-test i 72 timer.

Det er fortsat et krav, at du kan fremvise et corona-pas eller en negativ test.

Fra fredag d. 21.05.21 kræves der IKKE lyn- eller PCR-test 14. dage efter 1. vaccination.

Du skal fortsat IKKE MØDE OP hvis du har feber eller andre tegn på influenza-lignende sygdom eller hvis èn i din familie har. Hvis du har været symptomfri i 48 timer er du mere end velkommen.

Hoveddøren vil som regel stå lidt åben, der indikerer at jeg er klar til at modtage dig. Derved behøver du ikke at røre ved dørhåndtaget. Kom derfor helst til aftalt tid.

Klinikken bliver hver morgen gjort grundigt rent. Imellem kunderne bliver alle overflader, dørhåndtag m.m. vasket af samt sprittet af og der bliver luftet grundigt ud.