Persondata

Dataansvarlig:

Tina Annette Jaquè er den dataansvarlige for de oplysninger der, igennem mig, modtages fra dig. Jeg er derved ansvarlig for at dine personlige oplysninger håndteres sikkert og efter gældende lovgivning.

Virksomheden er en enkeltmandsvirksomhed og er dermed kun synlig for Tina Annette Jaquè.

Formålet med at have dine personlige oplysninger:

Når du laver aftaler i forbindelse med dine behandlinger, opgiver du dit navn og telefonnr. så jeg har mulighed for, at tage kontakt til dig ved evt afbud eller hvis du har ønske om, at jeg påminder dig om din tid via sms.

Hvis du ønsker at jeg indberetter dine kvitteringer til `Danmark` eller hvis anden sundhedsforsikring betaler for dine behandlinger, skal jeg have oplyst dit cpr.nr.

I forhold til dine behandlinger, hos Helseklinikken Menthas, er jeg som alternativ behandler forpligtet til at føre journal, hvori dit navn og tlf.nr er registreret. Hvis journalen skal videregives til anden part sker dette kun med dit samtykke og som regel dig selv, der udleverer journalen til relevant fagperson.

De oplysninger, der registreres om dig er:

– Navn (fornavn og efternavn)

– Evt. din e-mail

– Dit mobilnummer

– Dit cpr. nummer (hvis du ønsker jeg indberetter til `Danmark` og/eller anden sundhedsforsikring dækker dine behandlinger).

De oplysninger, der derved registreres om dig, er oplysninger jeg har modtaget  fra dig med dit samtykke.

Tredjepart & videregivelse:

– Dine oplysninger videregives ikke til tredjepart, og overføres derved heller ikke til tredjelande eller internationale organisationer.

Som klient hos Helseklinikken Menthas kan din journal videresendes til  anden offentligt relevant fagperson med dit samtykke. Jeg udleverer journalen til dig, hvorefter du selv videregiver den til relevant person.

Dine rettigheder:

– Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som du har registreret hos mig.

– Dine oplysninger bliver udelukkende brugt til de ovennævnte formål.

– Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

– Du kan til enhver tid få slettet eller rettet dine personlige oplysninger (med undtagelse af lovpligtig journalføring).

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, samt læse mere om dine rettigheder via www.datatilsynet.dk

Tina Annette Jaquè – FDZ eksam. Zoneterapeut & Massør – RAB-registreret.